WS-23 FÖRETAG

0,00kr inkl. moms

Kraftig kylningsagent i pulverformat.
Spädes ut med PG för enklare hantering, eller tillsätts i ytterst små mängder direkt i e-juice.
Rekommenderad dos i ren form: 0,2% mätt i vikt, ca 0,14 gram i en 60 ml e-juice.
Se instruktioner för utspädning i PG nedanför.