En film säger mer än tusen ord!

Vi har nyligen börjat fasa ut alla tidigare alternativ med skruvpipar och tippbara pipar – tanken bakom dessa var god, men i slutändan har de inte riktigt hållit den kvalitet vi önskat. Därför har vi nu infört autentiska Chubby Gorilla flaskor i vårt sortiment.

Vid en första anblick kan det verka som att dessa flaskor är totalt omöjliga att öppna. Men kan man knepet så är det faktiskt riktigt enkelt med lite övning och eftersom man tar bort droppinsatsen helt så blir det betydligt enklare slå i ev. shottar eller tillsatser.

Steg 1: Fatta tag i flaskan och ta bort korken som är barnsäker genom att trycka ner hårt på korken och skruva motsols.
Steg 2: Tryck med en hand korkens övre kant mot springan mellan flaskans hals och droppinsatsen. Enklast är att hålla flaskan mot flaskhalsen med en hand som på bilden så att handen kan ge tryck mot flaskhalsen.
Förtydligande / In-zoomning på steg 2. Du kommer förmodligen inte kunna få in korken i springan som på bilden som bara är ett förtydligande på var man ska sikta.
Steg 3: När du med en hand trycker korken ordentligt mot springan mellan flaskans hals och droppinsatsen så använder du den andra handen till att skruva på flaskan.
Efter att du snurrat flaskan ett eller flera varv samtidigt som korken ger tryck mot springan mellan flaskhals och droppinsats så märker du att hela droppinsatsen ploppar upp och blir helt lösgjord.
Steg 4: När droppinsatsen är lös kan du enkelt lyfta bort den och tillsätta shottar/tillsatser. Tänk på att sätta tillbaka droppinsatsen ordentligt efter dig (om du skruvar ner korken ordentligt så hjälper den till att klämma droppinsatsen på plats igen). Skaka nu vätskan ordentligt med långa slagrörelser i minst 30 sekunder. Om vätskan inte blandats tillräckligt väl kan den upplevas som rivig/stark eller att något är fel på smaken.

Om du upplever svårigheter med att blanda vätskan ordentligt kan man med fördel fylla ett större glas med varmt kranvatten och lägga ner flaskan i denna ett par minuter. Vätskan blir då mycket rinnigare och lättare att blanda.